Kompani / Prosjekt

FRIKAR X - scenisk folkedans

FRIKAR X utvides med 6 nye talenter!

FRIKAR utvidar prosjektet FRIKAR X med seks talent frå 16 år, for dei beste talenta og dei mest dedikerte innanfor folkedans, og gjer dei eit fagleg program med spesialtrening i scenisk folkedans.

BAKGRUNN

FRIKAR X vart oppretta i 2017 som eit treårig talentutviklingsprosjekt i samarbeid med Talent Norge, FRIKAR og sponsorer. FRIKAR X fylgjer opp talent frå ulike sjangrar og har eit spesielt fokus på samtidsdans tufta på tradisjonsdans. Målet er å lyfte talenta til eit internasjonalt nivå, både som formidlande og skapande utøvere. Prosjektet har hovedbase i Valdres.

 

UTVIDING AV FRIKAR X 

FRIKAR X utvides med med eigne talentplassar for scenisk folkedans. Vi ser etter seks personar i 16-21-årsalderen. 

Mål:  

Løfte folkedansarar opp til eit internasjonalt scenekunstnivå.

 

*Programmet vil innehalde: 
 • Kunsten å vera til stades på ei scene
 • Improvisasjonsmetoder
 • Rollearbeid
 • Timar med songpedagog
 • Repertoire og sceneerfaring, blant anna GotoGuta
 • Utvalgte treningssamlinger med FRIKAR X
 • Utplassering

* Det kan oppstå endringar

 
Forventingar til talentet:

 • Utøvaren meistrar allereie dei ulike aspekta ved folkedans
 • Utøvaren har rikeleg med scenisk erfaring som utøvaren vil byggje vidare på
 • Utøvaren har ei interesse for eigen identitet som kunstnar

 

Audition:

 • Dato: tirsdag 11. september
 • Tid: Kl. 18.00-21.00
 • Stad: Oslo Teatersenter, Hovinveien 1, 0576 Oslo. Studio: Tvillingrommet 1 

Påmelding, inkludert CV, motivasjonsbrev, profilbilde, dansebilde, sendast til benedicte@frikar.com innan 1. september, merka audition.

Jury:

 • Hallgrim Hansegård, Kunstnerisk leder ved FRIKAR
 • Leif Stinnerbom, teatersjef ved Västenå teater
 • Anna Öberg, dansekunstar og koreograf

 

*Gjennomføring: 

Prosjektet vara høsten 2018 - høsten 2019, med ambisjon om forlenging. 

Vi ber om at talenta held av datoene: 

 • 2.-6. oktober 2018, workshop i vertikaldansFRIKAR-SMIA, Middelskulevegen 41, 2910 Aurdal
 • 12.-14. oktober 2018, prøver GotoGuta, FRIKAR-SMIA, Middelskulevegen 41, 2910 Aurdal
 • 26.-28. oktober 2018, prøver GotoGuta, FRIKAR-SMIA, Middelskulevegen 41, 2910 Aurdal
 • 30.nov. - 2. desember 2018, prøver GotoGuta, FRIKAR-SMIA, Middelskulevegen 41, 2910 Aurdal, ubekreftet
 • 12. desember 2018, Contempor@ar halling, Sentralen (Gymsalen), Øvre Slottsgate 3, Oslo
 • 3.-6. januar 2019, treningssamling, FRIKAR-SMIA, Middelskulevegen 41, 2910 Aurdal
 • 9. januar 2019, Contempor@ar halling, Sentralen (Gymsalen), Øvre Slottsgate 3, Oslo
 • 13. februar 2019, Contempor@ar halling, Sentralen (Gymsalen), Øvre Slottsgate 3, Oslo
 • 17.-20. februar 2019, GotoGuta fremføring i Italia, ubekreftet
 • 29. april 2019, og dagene i forkant og etterkant, workshop og visning i Flammen kulturhus til Dansens Dag, ubekreftet 

* Det kan oppstå endringar. Fleire datoer til andre faglege tema kjem. 

  

Arbeidsmarkedet:

Dagens sceniske folkedansarar arbeider for frilanskompani som FRIKAR, Kartellet og Villniss, for teater som Det Norske Teatret og Västanå teater i Sverige, for eigeninitierte prosjekt og for ulike samtidsdansprosjekt.

Scenisk folkedans har både blitt ein del av samtidsdansen, og ein utfordrar av den. I Riksscenes vårprogram 2018 blir festivalsjef for samtidsdansfestivalen CODA, Lise Nordal, sitert på at samtidsdansen verkar å stå på vent, samstundes som ho programmerte stadig meir scenisk folkedans. Dansekritikar Margrete Kvalbein skriv “den tradisjonelle scenedansen virker alvorlig utfordra av folkedans i scenisk bearbeiding.” i Ballade (2018). Men kunstforma har behov for endå dyktigare sceneutøvarar for å utvikle seg opp på eit nivå med det beste innanfor det internasjonale, frie dansefeltet.

Forventingar i arbeidsmarkedet:

Det blir forventa av dagens folkedansutøvarar at dei er eksepsjonelle bevegelseskunstnarar med både sterk tradisjonskunne, eigen identitet og skaparevne. Det blir også venta av dei å vera gode formidlarar av bevegelse, song og tekst på både scene og film. Per i dag er vi de einaste som tilbyr ei utdanningsform/talentutviklingsprogram som svarar på desse arbeidskrava.

 

Sponsorar og samarbeidspartnere: 

#FRIKAR
#FRIKARX
#Talent
#Tradisjonsdans