Kompani / Om FRIKAR

Kontakt

Ta kontakt for uforpliktande dialog eller for å tinge eit show

KUNSTNARLEG OG DAGLEG LEIAR 

Hallgrim Hansegård

Epost: art@frikar.com

Mobil: 47611547

  

SOSIALE MEDIA

Facebook

YouTube

Instagram