Fjelldansen

IMG_0618.JPG

Fjelldansen koreografiske senter er eit regionalt kompetansesenter for dans i Valdres. Me gjev rom, midlar og kunnskap til utviklinga av folkedansen og nysirkus som koreografiske kunstformer. 

Fjelldansen er eit prosjekt som skapar ein lokal og global møtestad for dansekunst i Valdres og Hallingdal. Kompetansesenteret er støtta av Kulturdepartementet, Innlandet fylke, og Valdres Natur og Kulturpark. Fjelldansen er det einaste i sitt slag med hovudfokus på møtet mellom samtidskunsten og den lokale tradisjonsdansen. 

Fjelldansen har som mål å auke kompetanseutviklinga i koreografikunsten og å styrke produksjons- og formidlingsvilkåra for dansekunst i området. 

Fjelldansen står årleg bak:

  • Residensar for dansekunstnarar av internasjonal kaliber.
  • Kompetansehevande verkstader for profesjonelle og framtidige profesjonelle dansarar. 
  • Nettverksmøte mellom ulike residensstader, scener og dansekunstnarar.
  • Koreografiske forskningsprosjekt som meislar ut nye moglegheiter å byggje vidare på.
  • Kunstnarlege samtaler for å styrke det lokale publikumet sin kompetanse på dans.

Ein av Fjelldansen sine styrker har vore bruken av SMIA, som står for «Studio for Movement and Integrated Arts». Dette er FRIKAR sitt spesialbygde studio som er spesielt tilrettelagt for tverrfagleg kunstutfalding. Det ligg vakkert til like ved Aurdal kirke, med sauejorde som nærmaste nabo og utsikt mot Aurdalsfjorden. Alle vitjande kunstnarar fortel om arbeidsro og inspirasjon til nye tankar og idear som blir til medan dei jobbar her på SMIA.

 

Til no har desse dansekunstnarane vore i residens gjennom Fjelldansen: 

 

 

Henvendingar om Fjelldansen rettast til Hallgrim Hansegård, art@frikar.com, 47611547

 

Les meir om FRIKAR si utforsking.

Les meir om forskningsprosjekt om Flokkintelligens.

Les meir om kompetansehevande verkstader.

Les meir om FRIKAR-SMIA (studio, kjøkken og soverom)

 

Foto: Cathrine Dokken

 

 

KONTAKT

Prosjektleiar

Siri Wigdel

Epost: prod@frikar.com

Mobil: 94089292

 

Kunstnarleg leiar

Hallgrim Hansegård

Epost: art@frikar.com

Mobil: 47611547

Reportasje i Oppland Arbeiderblad
Reportasje i Oppland Arbeiderblad

Nokre presseoppslag frå utforskinga vår av Åbjøra som potensiell arena for dans.