Regionalt kompetansesenter for dans i Valdres og Hallingdal

Fjelldansen er eit prosjekt som skapar ein lokal og global møtestad for dansekunst i Valdres og Hallingdal. Kompetansesenteret er støtta av Kulturrådet, Oppland og Valdres og er det einaste i sitt slag med hovudfokus på møtet mellom samtidskunsten og den lokale tradisjonsdansen. Fjelldansen står årleg bak:

 • Residensar for dansekunstnarar av internasjonal kaliber.
 • Kompetansehevande verkstader for profesjonelle og framtidige profesjonelle dansarar.
 • Nettverksmøte mellom ulike residensstader, scener og dansekunstnarar.
 • Små koreografiske forskningsprosjekt som meislar ut nye moglegheiter å byggje vidare på.
 • Kunstnarlege samtaler for å styrke det lokale publikumet sin kompetanse på dans.

Til no har desse dansekunstnarane vore i residens gjennom Fjelldansen: 

 • Mia Habib, Norge
 • Omar Rajeh & Mia Habiz (Libanon)
 • Christopher Arouni & Jon Filip Fahlstrøm (Sverige og Norge) 
 • Bjørn Säfsten (Sverige) 
 • Anita Vika Langødegård og Hanna Våge Skjeggestad (Norge) 
 • Chriz Nypan (Norge), Marika Peura (Finland) og Viktor Fröjd (Sverige) 

Fjelldansen samarbeider fast med Ål kulturhus og Teater Innlandet. 

 

 

Reportasje i Oppland Arbeiderblad
Reportasje i Oppland Arbeiderblad
KONTAKT

Prosjektleiar

Karene Lyngholm

Epost: prod@frikar.com

Mobil: 92031125

 

Kunstnarleg leiar

Hallgrim Hansegård

Epost: art@frikar.com

Mobil 47611547