Kompani

Anita Vika Langødegård

Dansar
Foto: Antero Hein
Foto: Antero Hein

Anita er utdanna ved FRIKAR-akademiet 2008-2010 og Norges Dansehøyskole 2012-2015. Ho er utøvande dansar i tillegg til å undervise i samtidsdans og folkedans. Anita har blant anna dansa i FRIKARs "Draumefangaren", "KRUK!", "The Snuff Grinders", "Mjølk" "Fairytale" og opningsseremonien under Ungdoms-OL.

 

Våren 2020 skal ho væra med i ein spanande ny forestilling med FRIKAR.

Foto: Antero Hein
Foto: Antero Hein
Foto: Antero Hein
Foto: Antero Hein