Kompani / Show og events

Foredrag

Ta del i Hansegårds idear

Den visjonære FRIKAR-gründaren Hallgrim Hansegård delar gjerne ideane sine. Den internasjonalt prisvinnande koreografen er blitt kalla "wildly inventive" av National Geographic og Strad Magazine har omtala arbeidet hans som "ear-tweaking inventiveness". 

Hansegård har heldt foredrag innan desse temaene: 

  • Global dialog med bevegelse
  • Tyngdekraft og den frie vilja
  • Innovasjon
  • Samarbeid
  • Sin eigen kunstnarskap

Innovasjon Norge, TEDx, Statens vegvesen, Globaliseringskonferansen er blant kundane han har heldt foredrag for. 

Ved interesse for å tinge foredrag, ta kontakt på booking@frikar.com.

#Foredrag
#Skråblikk