Kompani / Om FRIKAR

Samarbeidspartnarar

Frikar_i_Fossen_2020_Plakat[50x70]_v1.jpg

Takk til...

Talent Norge

Sparebankstiftelsen DNB

Kulturrådet og Kulturdirektoratet

Den Norske Turistforeningen

Innovasjon Norge

Valdres Natur- og Kulturpark

Innlandet fylkeskommune

Festivalnettverket

Teater Innlandet