Kompani / Show og events

Ekstrem

Stadsspesifikk kunst på eggen

"Til vanns, til lands og i lufta med!"

 

FRIKAR tek på seg tingingsverk som tek utgangspunkt i dei spesifikke stadane. Nokre døme er TidarÅ for Peer Gynt AS i Frya-juvet, framsyningar i utandørsteatret i Fjærheia, og eit sjølvinitiert prosjekt i Åbjøra-juvet. FRIKAR gjer også stadsspesifikke ekstremshow i urbane miljø som kan inkludere parkour, dans, veggdans i klatreutstyr, tøyakrobatikk, levande musikk og meir. 

#Ekstremsport
#Dans
#Sirkus
#Natur
#Økofilosofi
Booking

Kirsti Buchanan Ulvestad: (+47) 92080587 / prod@frikar.com