Kompani / Verk

SLEPP!

Ei framsyning om å gje slepp

9. oktober -1. desember 2017 turnerte FRIKAR X med SLEPP! på alle ungdomsskulane i Oppland. Publikum møtte ei modig framsyning om samhald og det å gje slepp. 

 

FRIKAR X er det nasjonale talentprogrammet for bevegelseskunst i regi av FRIKAR i samarbeid med Talent Norge. Sparebankstiftelsen DNB er vår viktigaste støttespelar og var òg initiativtakar for denne turneen. Målet med SLEPP! er å stimulere fantasien til å bruke uteapparat på nye, skapande måtar. Difor får publikum både ei rykande fersk framsyning og ein kreativ verkstad av FRIKAR X. 

 

#Contemporary dance
#Samtidsdans
#Parkour
#Folkedans
#Workshop
PRESSEFOTO SLEPP!
Her kan du laste ned pressefoto. Fotograf Antero Hein lyt krediterast.
BOOKING

Epost: booking@frikar.com

Mobil: (+47) 90222875