Kompani

Ornilia Percia Fernando Ubisse

Dansar og medlem av FRIKAR X
Foto: Antero Hein
Foto: Antero Hein

Ornilia Ubisse (1990) er født og oppvokst i Mosambik. Ho begynte å danse før ho kunne gå, men starta først å studere dans då  ho vart 11 år gammel. Ornilia er utdanna ved Escola Nacional de Danca i Maputo-Mosambik og ved Norges Dansehøyskole i Oslo. Ho har også hatt ei aktiv karriere innan taekwondo. Ornilia har jobba med koreografar som til dømes Francesco Scavetta og Hallgrim Hansegård og ho har også sin eigen koreografipraksis i dansekompaniet Kronos.

 

Ho har medvirka i Draumefangaren og skal væra med på FRIKAR si nye oppsetting i 2020. 

Foto: Antero Hein
Foto: Antero Hein
Foto: Antero Hein
Foto: Antero Hein
Kva inspirerte deg til å begynne å danse?

Heime i Mosambik har det sosiale alltid vore berika av dans og musikk. Eg dansa med alle rundt meg frå eg var liten og ein vakker dag tok kusina mi meg med for å sjå dansegruppa hennar øve til ei lita forestilling i Magude, mormora mi sin landsby. Då eg såg dei danse viste eg så mye glede og fascinasjon at eg fekk lov til å bli med. Seinare då eg sto på scena med dei vaksne og dansa framfor eit stort publikum, då visste eg med ein gong at det var dette eg ville drive med!

Foto: Antero Hein
Foto: Antero Hein
Korleis bidrar talentprogrammet FRIKAR X til di utvikling som dansar?

Mangfaldet av dansebakgrunn hjå dei ulike talenta i programmet gir meg ein snikktitt inn i andre dansesjangre og utviklar mitt eige dansevokabular. Dette gir meg inspirasjon og eg vert samstundes kunstnerisk utfordra av dei andre kunstnarane.

Treningsarenaen vår, SMIA, er ein flott utviklingsarena og her tilbyr FRIKAR X eit utval verktøy for kunstnarar. Eg set veldig pris på at vi fokuserar på element som blant anna sirkusakrobatikk, vertikaldans og spensttrening. Dette er veldig for meg som dansar, men òg ulikt det eg kunne frå før av, noko eg syns er veldig spennande.

Som eit av talenta i FRIKAR X får eg i tillegg lov å bruke lokala for eiga trening, utforskning eller residens ved behov, og det er berre eit ypperleg fint tilbod.

Gjennom FRIKAR X har eg også vore med på ein fin skuleturné, SLEPP, kor vi har vore på over femti skular. Vi har hatt workshops med scenekunstnarar vi ser opp til og det har vore eit av dei tilboda eg har satt størst pris på. Det har vore ein stor inspirasjonskilde! Dette har blitt gjort på ein måte som mater alle sine behov og vi har lært om blant anna norsk folkedans, Capoeira, Khali, Play fight, moderne og- samtidsdans, sang, osv. Og no jobber vi mot storproduksjonen i "Draumefangeren". Alt dette med ufatteleg dyktige dansarar! Det har vore veldig fint, utfordrande og lærerikt for meg så langt.

Ved å ver ein del av FRIKAR  X får eg jobbe som utøver, men eg får også sett korleis både det administrative og kunstnerisk fungerar i ein produksjon. Eg ynskjer i tillegg å få meistringskjensle innan norsk folkedans og å utvide nettverket mitt både i inn- og utland. Og så er det ikkje minst lærerrikt å sjå korleis ein leier ei stor gruppe over ein lang periode. Det er ufattelig mykje for meg å lære her og det er heilt klart dette eg vil jobbe videre med framover.

Til slutt har FRIKAR X vore ein ny og forfriskande måte å tilnærme meg naturen på. I naturen får eg ver ein del av landskap gjennom kunst. Det er flott å kunne tilbringe så mykje tid på jobb ute på dei fine fjella og i skogen i Valdres.