BODYART

FRIKAR-SMIA
Body art.jpg

bodyART med Ellen Berntsen

Balanserar styrke, fleksibilitet og mental konsentrasjon.

bodyART kan best forstås som passiv og dynamisk energi som utfordrar akkurat kraftig dynamiske rørsler med passiv avslapping.

Ei holistisk, intens og målretta treningsmetode som gir grundig trening og ivaretar behovet for kva me treng av rørsle og mentalt påfyll i kvardagen.

bodyART-timane vert annakvar veke denne sesongen i oddetalls veker. 

Påmelding send mail til: smia@frikar.com


Velkommen til FRIKAR-SMIA!