Abonnement og prisar

Gjer følgjande for å bli medlem:

1. Bestem deg for kva abonnement du vil ha. Lista finn du under Abonnement og prisar hausten 2020.

2. Skriv under kontrakt hjå FRIKAR. For å gjer dette må du kontakte oss på trond@frikar.com. Me har ope mandag, onsdag og torsdag frå kl 09:00 til kl 15:00.

3. Få adgongsbrikke med personleg kode.

 

Abonnement og prisar 2021 - Merk at alle abonnement må betalast på førehand og tilbod kan ikkje kombinerast

Inngangsbrikke: 100 kr 

Prøvemånad for nye kundar: 450 kr

3 månadar: 1050 kr (350 kr/månad)

6 månadar: 1800 kr (300 kr/månad)

12 månadar: 3500 kr (290 kr/månad)

 

STUDENTTILBOD: 6 månadar: 1500 kr

FAMILIEAVTALE: Medlemmar frå same familie, på lik avtale: 

10% reduksjon for 2 personar

15% reduksjon for 3 personar 

20% reduksjon for 4 eller fleire personar

 

Treningsrettleiing per person per time: 500kr

Bedrift: Ta kontakt for eige tilbod - trond@frikar.com

 

Gruppetimar

Pilateskurs, 15 gongar, kontakt oss for oppstart: 1600kr for medlem med adgongsbrikke/2250kr for andre. Påmelding og kontakt til trond@frikar.com.

 

Betaling

Merk at det rabatt til dei som har barn og unge hjå FRIKAR Akademi inneværande semester (-20%).

Betaling for trening i treningssenter per VIPPS til nr. 535 803.

Betaling av kursavgift for gruppetimer per VIPPS til 535 803.