Aurdal har fått nytt, fleiretasjers treningsstudio
Aurdal har fått nytt, fleiretasjers treningsstudio
FRIKAR TRENINGSSENTER

Fullt utrusta treningssenter med innandørs Tuftepark, treningsrom og dansesalar, i hjartet av Valdres!

Haustsemesteret er i full gong på FRIKAR treningssenter. Scroll deg nedover for meir info om tilboda våre.

KONTAKT OG PÅMELDING

Kontakt instruktørane på huset for påmelding til treningssenteret og gruppetimer. 

Besøksadresse: Middelskulevegen 41 (Gamle Aurdal skule)

For info: smia@frikar.com

TIMEPLAN hausten 2019

 

Måndagar 16:30 RÅsterk m/Ellen Berntsen, oddetalsveker

Tysdagar 16:30 bodyART m/Ellen Berntsen, oddetalsveker

Torsdagar 18:30 Yoga m/Anne-Birthe, kvar veke frå 1.sept.

RÅsterk

MÅNDAGAR 16.30 med Ellen Berntsen

 • En real styrketime med ytre belasting.
 • Me nyttar frivekts-hantlar og arbeider med basis styrkeøvingar.
 • Målet er å bli sterkare og videre auke energiomsetjinga. Dess eldre me vert, dess viktigare er det å oppretthalde muskelmassa.
  God muskulatur gir gode tingningar for kropp og helse, samt auka forbrenning.
 • Faste økter med styrketrening gir garantert resultat om du ynskjer meir overskot og energi i kvardagen. 
  Det legges mykje vekt på god veileiing og perfeksjonering i timane.
bodyART

TYSDAGAR 16.30 med Ellen Berntsen

Denne timen er veldig intensiv i form og innhald. Det vert stilt høgare krav til styrke, fleksibilitet og uthaldenheit.

 

SIRKELTRENING/ BOOTCAMP

Weekend popup timer i helgane med Tommy Aanensen

Følg med på facebook og tavla på huset!

 • God gamaldags økt med stasjonar for ulike kondisjon og muskelgruppar.
 • Enkel oppvarming og vidare stasjonar kor du køyrer etter eigne føresetnadar.
 • 45 sekunder per sett, 3 rundar.
 • Ei effektiv økt som er enkel å følgje med ein instruktør som gir god veileiing. 
TRENING I TUFTEPARKEN

 

Uansett kva dine mål med trening er, så er variert trening både motiverande og viktig. 

FRIKAR har installert Tufteparken: ei innandørs hinderløype som gir trening med endelause variasjonar. Eigenvektstrening er ei av de beste formane for styrketrening og ei raskt voksande treningsform.

 

KVA ER EIGENVEKTSTRENING

Kort fortalt er eigenvektstrening ei treningsform kor ein bruker si eiga vekt som motstand. Vinkel, vektarm og moment på eigen kropp avgjer motstanden i øvingane. 

Øvingane som utførast er alt frå tradisjonelle baseøvingar mange av oss huksar frå gymmen, til dømes sit-ups og push-ups, til stangøvingar med pull-ups, dips og liknande.

Det er eit stort spekter av øvingar med ulike vanskelegsheitsgradar både for nybyrjarar og dei profesjonelle som lett kan gjer alt fra muscle-up til human flag og andre halsbrekkande øvingar.

For å bli ein god utøvar er det viktig å trene på følgjande:

- Grepstyrke

- Balanse

- Løfte si eiga kroppsvekt

- Spenst

- Bli ein sterk og uthaldande løper

Gjennom eigenvektstrening vil ein bli sterkare på samtlege av desse områda.

Leik

Mange øvingar er leikne og kjekke å trene på. Og etter kvart som ein byrjar å meistre ein del øvingar kan ein verkeleg byrje å leike med dei.

 

PRISAR HAUSTEN 2019

Treningsavdeling:

1 mnd: 350kr

6 mnd førehandsbetaling: 1800kr.

Bedrift minimum 5 personar, 6 mnd. førehandsbetaling: 1500kr.

Student 6 mnd: 1500kr.

Treningsveileiing per person, per time: 500kr.

Inngongsbrikke: 100kr.

 

Gruppetimar:

10 x klyppekort: 2000kr.

Drop-in gruppetimar: 225kr.

Drop-in gruppetimar medlem: 200kr.

Drop-in Treningsavdeling: 150kr.

Deltakar gruppetimar 4 mnd. Treningsavdeling: 1000kr. 

 

Rabattar til dei som har born og unge i kulturskulen (kun éin rabatt per medlem).

"HYTTE" Abonnement kr. 150kr per mnd, binding 12 mnd kr. 1800kr. 

UTLEIGE HAUSTEN 2019

Treningsavdeling:

1 time utan instruktør: 500kr.

1 time med instruktør: 1500kr. 

Éin dag utan instruktør: 2000kr.

Éin dag med instruktør: Etter avtale.

 

Studio per time:

Studio 1: 200kr.

Studio 2: 250kr.

Studio UTSIKTEN: 300kr.

TUFTEPARK: 500kr.