Kompani

Tora de Zwart Rørholt

Tora de Zwart Rørholt

Produsent

Tora de Zwart Rørholt tilfører FRIKAR rik erfaring frå kunstinstitusjonar og kunstkritikk. Ho har arbeidd med oss sidan 2022 og har hovudansvar for finansiering, samt produsent for DKS-repertoiret vårt. Tora har også vore hovudprodusent for FRIKAR i 1,5 år. Ho jobbar også for prosjektet ShiftIt gjennom produsentselskapet Syv Mil.