Kompani

Torgeir Vassvik

Torgeir Vassvik er ein av våre mest markante joikarar. Han representerer ein lang kontinuitet i formidlinga av den kystsamiske musikken og fornyar denne med ein lukkeleg kombinasjon av austlege og vestlege element. 

Frilans musikar og komponist

Torgeir er ein samisk musikar, vokalist og komponist som kombinerer joik med samisk tromm, strupesong, naturlydar og ulike instrument. Vassvik har gitt ut følgjande album: A Place Behind the Gardens of the Houses.Báiki (2022), Sápmi (2009), Sáivu (2006), og har opptrådd på mellom anna Festspillene i Nord-Noreg, Tromsø internasjonale Jazzfestival, Samisk vinterfestival mfl, og dessutan turnert i Europa.

Som musikar/performer har han samarbeidd med Babyopera (Mago), Ulv og Ugle (Hidden Path), og dessutan med FRIKAR i produksjonen LEAHKIT (2015) og GANDR (2022).