Kompani

Julianne Solli

Det er naturen og mystikken som finnes der som er min største inspirasjon til å skapa. Skogen har gitt meg mykje gjennom tilfeldigheiter, stillheit og kaos i det eg prøver å forstå samspelet i naturen.

Julianne Solli

Julianne er i frå Bærum og har meir eller mindre vakse opp i dansestudio. Ho har ein bachelor i samtidsdans frå Stavanger.