Halling nivå 1

hallgrim01.jpg
1 t
0 Klasser
1. Nybyrjar

Denne danseklassa tek for seg dei grunnleggjande taka (bevegelsane) i hallingdansen kvar for seg. Kurset er laga i 2010. 

Klasser