Akrobatikk med halling 1.-4. klasse hausten 2021

Lær deg salto og parkour!

Morosamt kurs som legg eit godt grunnlag for å bli ein god akrobat eller dansar. 

På dette kurset legg vi særleg vekt på utvikling av stormotorikk, grunnleggende prinsipp for akrobatikk og bevegelsesglede. Vi lærar å rulle fremover, bakover og sidelengs, slå hjul, stå på hovudet og salto. Oppvarming, styrke og tøying vert ein del av treninga for å forebygge skadar. Dette er eit spanande kurs der alle vil føle utvikling og meistring samt moglegheita til å utfolde si eiga kreativitet i form av bevegelse.

FRIKAR sitt motto "Free yourself" fargar undervisninga som utfordrar kvar enkelt unge til å krysse sine eigne mentale og fysiske grenser.

FRIKAR har instruktørar og fasilitetar i Noregstoppen for å lære seg skikkeleg akrobatikk. Dette inklulderar olympisk trampoline med bungeeselar, turnringar, 8x6m air track, parkourelement og tjukkassar - for å nemne noko!

Kontakt Trond på trond@frikar.com for spørjemål eller om det problem med betalingsfunksjonen.

Merk at det er bindande påmelding og at semesteravgifta forfaller ved oppstart. 

Meld deg på kurset