Les gjennom før trening

FRIKAR-SMIA-treningssenter-03.jpg

Smitteverntiltak for alle på FRIKAR treningssenter:

Me fylgjer dei nasjonale retningslinene for treningssentra

Me vona du som kunde fylgjer smitteverntiltaka sånn at me kan fortsetje å halde oss friske og raske, og at treningssenteret kan fortsetje å halde ope framover. Treningssenteret er ubemanna og difor vert det òg sett andre krav til oss samanlikna med bemanna treningssenter. Me kjem til å ta stikkprøvar for å ver sikre på at smittevernet vert fulgt.