Personleg treningsvegleiing

FRIKAR-SMIA

Trygg og effektiv trening tilpassa behova dine!

Hjå FRIKAR kan du trene når du vil, korleis du vil og i kva rom du vil. Og for å føle deg endå friare tilbyr me personleg treningsvegleiing der du kan lære om trening og kosthald.

Du kan lære trygg bruk av apparata og du kan til og med få Sondre til å laga eit spesialtilpassa treningsprogram for deg! Sondre Calmeyer er glad i å formidle, har brei idrettsbakgrunn frå idrettslinje og som gymlærar i forsvaret. Han legg opp timar tilpassa alle aldrar, kroppar og sinn. 

Fri deg sjølv!