Januar 21: Me held ope, men gruppetimer er stengt

FRIKAR-SMIA-treningssenter-01.jpg

Velkommen tilbake til trening 1.desember! Les gjennom smitteverntiltaka før trening:

 

• Maks 20 elevar kan trene samstundes.
• Elevane må skiljast etter bostadskommune. Kvar kommune får eigen inngong. Inngongane vert skilta med kommunenamn. 
• Inga krav til aldersseparering.
• Instruktørane skal bruke munnbind. 
• Alle klassane vert flytta til gymsalen for å kunne ha mest mogleg plass. 
• Skift til treningsklede før du kjem til treninga.
• Me spritar henda før og undervegs i treningsstimen.
• Prøv å ver observant på kva de er borti, for å redusere antal kontaktpunkt.
• Sjuke born skal ikkje på trening.

 

Me oppmodar føresette om å vente utanfor og ikkje bli med inn i FRIKAR Smia.

 

Me vona du som kunde fylgjer smitteverntiltaka sånn at me kan fortsetje å halde oss friske og raske, og at Akademiet kan fortsetje å halde ope framover.