SMIA zoom.JPG

Arbeidsro midt i naturen med storsal, lysrigg og overnatting i eitt

FRIKAR bygd om gamle Aurdal skule til ein residensplass omringa av sauejorder på sumarstid og skiløype på vinterstid. Residensen er Oppland fylkeskommune si residensordning som gjev oss moglegheiten til å tilby residensar der overnatting, mat og bruk av studio er dekka i tillegg til reise og litt honorar. Det vi ynskjer tilbake er ein verkstad med dei lokale dansetalenta eller ei offentleg visning og kunstnarleg samtale med publikum. 

Til no har desse dansekunstnarane vore i residens gjennom Fjelldansen: 

  • Mia Habib, Norge
  • Omar Rajeh & Mia Habiz (Libanon)
  • Christopher Arouni & Jon Filip Fahlstrøm (Sverige og Norge) 
  • Bjørn Säfsten (Sverige) 
  • Anita Vika Langødegård og Hanna Våge Skjeggestad (Norge) 
  • Chriz Nypan (Norge), Marika Peura (Finland) og Viktor Fröjd (Sverige) 

Studioet er i Aurdal, Valdres, og er tre timar i buss frå Oslo. Bussen går sju gonger dagleg, ruter kan du finne her. Stoppestaden heiter "Aurdal kirke". 

Ved interesse for residens skriv ein epost til art@frikar.com som inneheld: 

  • Tema i epost: Residens
  • Navn og cv på alle personar som ynskjer å koma
  • Kort skildring om kva de ynskjer å utforske

Det hender utval av residenskunstnarar tek litt tid då vi berre får stønad frå år til år og lyt forhalde oss til svarfristane frå Oppland og Kulturrådet. Utvalet som vel kunstnarar er Karene Lyngholm og Hallgrim Hansegård