Søk residens i uke 36-37 (03.-16. okt.) 2018!

Arbeidsro midt i naturen med storsal, lysrigg og overnatting i eitt

FRIKAR har bygd om gamle Aurdal skule til ein residensplass omringa av sauejorder på sumarstid og skiløype på vinterstid. Residensen er støtte av Kulturrådet, Oppland fylkeskommune og Valdres. 

Søknaden skal innehalde:  

 • Kort bio for hovedaktører
 • Kort skildring om kva de ynskjer å utforske (maks ein A4 side)
 • Prosjektets form (produksjon, forprosjekt, koreografiutvikling e.l.)
 • Finansieringsplan

Søknad sendes til benedicte@frikar.com, med tema i e-post residens

Søknadsfrist: 1. mars 2018. 

Kriterier for å søke: 

 • Profesjonelle dansekunstnarar som kan dokumentere eit godt kunstnarleg nivå
 • Kunstnarar som i hovudsak bur og arbeider i Noreg

Vi tilbyr:

 • Residens med overnatting og kjøkken
 • Studio inkludert lysrigg
 • Reise og diett etter statens reiseregulativ
 • Honorar inntil to personar, kr 1600 per dag i ti dager 

Vi ynskjer: 

 • Eit verkstad med dei lokale dansetalenta og/eller
 • Ei offentleg visning og kunstnarleg samtale med publikum.

Utvalet som vel kunstnarar er Hallgrim Hansegård og Benedicte Marie Bjerke. 

Studioet er i Aurdal, Middelskulevegen 41, Valdres, og er tre timar i buss frå Oslo. Bussen går sju gonger dagleg, ruter kan du finne her. Stoppestaden heiter "Aurdal kirke".

Vi sjår fram til å motta din søknad!