Frøskehøpp akrobatikk og hip-hop vår 2019

Akrobatikk og hip-hop

Vi gjær ein ny vri dette semesteret med å kombinere akrobatikk med hip-hop. Kurset fordeles mellom to instruktørar, og fordelinga blir ca 2/3 akrobatikk og 1/3 hip-hop. I Frikar kulturskule ynskjer vi å dyrke fram allmenndanning. 

 

 

FRIKAR sitt motto "Free yourself" fargar undervisninga som utfordrar kvar enkelt til å krysse sine eigne mentale og fysiske grenser.

FRIKAR har instruktørar og fascilitetar i Norges-toppen for å lære seg akrobatikk og saltoar. Olympisk trampoline med bungeeselar, turnringar, 8x6m air track, parkourelement og tjukkassar for å nevne noko. 

 

Meld deg på kurset