AKRODANS ungdom

Akrobatikk - dans - show
Akrobatikk, showkoreografi og dans! Akrodans er eit nytt satsningsområde for FRIKAR kulturskule! Dette partiet er for dei som vil ha det artig med akrobatikk og dans. 
No som vi har fått tilbake et enestående tilbud om breiddeturn i FRIKAR-SMIA i regi av Aurdal IF Gym og Turn med Bodil Sørum Bråten i spissen, vil Akrodans vera eit meir spissa tilbod for barn og unge som allereie har litt erfaring frå turn og dans.
Eit eliteparti kor tilbodet vil fokusere på dans, gymnastikk og akrobatiske element. 
Det blir utarbeidd koreografiske rutiner med fleire i gruppene som etterkvart blir 
show-koreografiar til framsyningar og arrangement.
Vi arbeider med turnelement, styrke, fleksibilitet, koordinasjon, rytme, løft, partnering og vil etter kvart introdusere RG reidskapar (frå rytmisk gymnastikk.)

Meld deg på kurset

Mann
Kvinne