Kompani

Vegbeskriving

Her kan du sjå korleis du kjem deg til FRIKAR: Draumefangaren.

Frå Aurdal: Køyr inn på Vestringslinna ved Aurdal Kyrkje. Følg vegen over Sundvoll bru, og rett fram inn på Fv 220. Følg vegen i omtrent tre kilometer og ta av til venstre, ved skilt mot Mønin, inn på Fv 262. Etter omtrent ein og ein halv kilometer kan du ta av til høgre ned mot eit sandtak. Her er parkeringsplass og start på løypa. 

Frå Leira: Køyr Golsvegen sørover. Du skal mot Vestringsbygda der det står skilt mot FRIKAR. Etter omtrent ein kilometer kan du ta av til venstre ned mot eit sandtak. Her er parkeringsplass og start på løypa.

Link i Google Maps: http://kortlink.no/iZ0