Kompani / Nytt

PRØVEDANS FRIKAR X

Photo Antero Hein-08517.jpg

INVITASJON TIL AUDITION - FRIKAR X

"Kva skjer i Valdres", er det mange som spør om. Talenta i FRIKAR X fortel om danseglede, dansefamilie og profesjonelle erfaringar samt kreative møte med norsk folkedans. FRIKAR X er det fyrste programmet som Talent Norge var med på i det frie dansefeltet. 

(Foto: Nora Svenning av Antero Hein)

 

 Audition for fem nye talent: 
 • Søknadsfrist 22. september
 • Prøvedans 26. - 29. oktober 
 • Send søknaden til art@frikar.com, merk epost med “FRIKAR X-søknad”
 • Stad: FRIKAR-SMIA, Middelskulevegen 41, 2910 Aurdal
 • Reise: F.eks Valdresekspressen frå plattform 14 på Oslo bussterminal kl 08.30 til stoppestad “Aurdal kirke”. 

Søknaden skal innehalde CV, motivasjonsbrev og video. Motivasjonsbrevet kan vera maks 3000 teikn og forklare 

 • Kvifor dansar du?
 • Kva du ynskjer å utvikle deg i? 
 • Kva kan du bidra med overfor andre talent i programmet? 
 • Kvifor kan du og FRIKAR X vera ein god match?

Videoen skal innehalde ein dansesolo som viser litt av identiteten din som bevegelseskunsetnar. Juryen ser dei fyrste fire minuttane av videoen. 

 

Elsker at vi bygger et team! Alle har ulik kompetanse og bakgrunn som gir enormt mye energi og glede! FRIKAR X gir meg muligheter til å bruke flere sider av meg selv idet det er en stor åpenhet, men samtidig er knyttet til tradisjon.

Talent
FRIKAR X
Sjå video om FRIKAR X

Det å vera faneberarar for tradisjon, og samstundes makte det kunststykket å forene den her tradisjonen med nye uttrykk, og heile tida vera på veg, og heile tida skapa nye samanhengar, det beundrar eg veldig. 

Ingrid Lorentzen
Ballettsjef på Operaen
OM PRØVEDANSVEKA

Me legg opp til ei utforskande og lærerik veke der du bur og dansar i FRIKAR-SMIA og naturen rundt. Me ynskjer å sjå korleis du kan bidra i utviklinga av danseuttrykk som har frigjerande kraft i tidlaus dans. Fleire økter blir skapande der du løyser oppgåver inne og i skogen med kropp, stemme og samarbeid. Andre økter blir å lære danseteknikk og koreografiar innan folkedans, golvarbeid, vertikal dans, akrobatikk og parkour.

Juryeen instruerer i ulike tema gjennom veka og er blant anna satt saman av...

Sudesh Adhana er svært allsidig koreograf, dansar og luftakrobat. I FRIKAR sine framsyningar har han vist ei særleg evne til å bruke naturen rundt seg på kreative måtar. Med FRIKAR har han bla.a gjort TidarÅ (2009-2010), Draumefangaren 2018-2019, vertikal dans (2009-2020), GESTR (2019)

Sara Enger Larsen er svært allsidig dansar og musikalartist. I FRIKAR har ho bla.a vist særlege evner i karakterutvikling med stemme og kropp, og i å bruke folkedansen i nye uttrykk. Ho dansar bla.a. i verket “SKAUT”, og dansa i Draumefangaren (2018-2019). Sara har gått tre år i FRIKAR X. 

Silja Sundsfjord er parkourutøvar og psykolog med erfaring frå terapeutisk arbeid med folk med både lettare og omfattande utfordringar. Silja har spesielt erfaring og kompetanse på kropps- og bevegelsesorientert psykoterapi, helsepsykologi og traumebehandling.

Hallgrim Hansegård har mottatt ei rekke prisar for sitt brubyggjande arbeid på tvers av sjangrar. Han er spesialisert i folkedans, men i FRIKAR X dreg han med seg erfaring og kontaktar frå samarbeid med breaking, sirkus, kungfu, capoeira, samtidsdans, musikk++. Utdanna filmkunstnar og har sitte i juryar i Kulturrådet, Spellemannsprisen og filmfestivalar. 

OM FRIKAR X

 

FOR KVEN?

FRIKAR har ei særeigen stemme i det norske danselivet og fokuserer på frigjerande kraft i tidlaus dans. Me søkjer profesjonelle talent uavhengig av sjanger som har lyst til å utvikle seg sjølv vidare i eit fellesskap, og som ser nytta i å bidra til utvikling av dette treningsmiljøet. 

Me ser fyrst og fremst etter bevegelseskunstnarar som ikkje er i utdanning, men som har tid og interesse av å delta på treningssamlingane, som stort sett blir arrangert i Valdres. Reise for talent som har blitt tatt opp blir dekka av FRIKAR X. Kvar torsdag kveld har me trening i Oslo. 

Me opererer ikkje med obligatorisk deltaking, men ynskjer å finne talent som har moglegheit til å prioritere opptil 10 samlingar i året på 2-3 dagar. 

KVA?

Programmet er satt saman av 

 • Treningssamlingar
 • Verkstader og meisterklasser
 • Filmprosjekt
 • Produksjonar
 • Turnear
 • Frivillig mentoring

Kva type dans driv me med?

Dei forrige tre åra har me jobba estetisk fokusert med det sentrifugale og ornamentale, som ei ramme for ulike uttrykk og sjangrar. Dette kan du sjå videoar av her: http://www.frikar.com/no/kompani/verk/skaut/.

Dei neste åra vil me fokusere på suggererande dans styrka på 6000 år med dans i Norge. Difor vil me byggje bru mellom rituell dans frå helleristningar, dei akrobatiske våpendansane i bronse- og jernalder, rekkedans og samisk sjamanisme frå tidleg middelalder med dagens house, halling og hengivne samtidsdans. Vikingbryting møter kontaktimpro. Munnharpe møter bineurale beats. I FRIKAR X får du utfordra deg både fysisk, mentalt og forhåpentlegvis andeleg. 

Me ser etter talent med litt ulike bakgrunnar slik at dei kan lære mykje av kvarandre.

Frå folkedansen trenar me kvalitetar som sleng, slepp, snert, svikt, motvekt og musikalitet. Alle talenta får nok kunnskap om folkedans til å kunne styrke sin eigen dans og bidra i utviklinga av ny folkedanskunst. Utover det arbeider me sjangerope med stor takhøgd for individuelle uttrykk. 

I talentprogrammet til FRIKAR så ser eg at det å få relevant, profesjonell erfaring på eit høgt nivå, og vera med både kreativt og skapande frå byrjinga av ein prosess til det blir framsyning har veldig stor verdi. Eg har sett ei stor utvikling individuelt, men også i forhold til gruppeforståing og i forhold til prosjektutviklinga. 

Jon Filip Fahlstrøm
Dansekunstnar
Frikar Logo
KALENDER 2021-2023 - MIDLERTIDIG

Me i Talent Norge er utruleg takksame for den solide innsatsen FRIKAR og FRIKAR X legg ned i å utvikle neste generasjon dansekunstnarar

Maria Mediaas Jørstad
Talent Norge
TALENTA OM FRIKAR X: 
 • Jeg har fått en dansefamilie, en plass hvor jeg føler tilhørighet!
 • Elsker at vi bygger et team! Alle har ulik kompetanse og bakgrunn som gir enormt mye energi og glede! For meg oppdager jeg nye ting. FRIKAR X gir meg muligheter til å bruke flere sider av meg selv idet det er en stor åpenhet, men samtidig er knyttet til tradisjon.
 • Strålende miljø i gruppen!
 • FRIKAR X har utfordra meg til å sprenge grenser.
 • Jeg har blitt mer komfortabel med å jobbe ut av min komfortsone. 
 • Utfordret mine grenser psykisk mentalt. 
 • Gitt meg personlig utvikling og vekst. 
 • Fått økt bevissthet rundt egne styrker og svakheter
 • Hjulpet meg til å vokse som danser og person
 • Fått mer kunnskap innen dans, og alt som hører til å leve som danser
 • Hjulpet til å finne en retning i danselivet
 • Glad for at vi bruker litt mer tid nå på folkedans, slik at man har mer kunnskap og ferdigheter å spille på når vi bruker kvalitetene i samtids impro
 • Veldig fornøyd med valgene av faglig innhold
 • Gitt en tydelig retning i hva jeg vil jobbe med (treningsopplegg)
 • Gitt en kontinuitet i arbeidet med egenutvikling
 • Truffet folk på tvers av sjanger og grener og dermed introdusert til ny kunnskap
 • Jeg føler meg veldig godt ivaretatt av apparatet i FRIKAR
 • Det er fantastisk å ha tilgang til treningsfasciliterene for dans og sirkus og treningssenteret og sauna.
 • At vi bor sammen bygger tillit. Det er veldig mye å lære av hverandre. 

Dansen til FRIKAR har en slags urrytme i seg som eg som musikar er veldig fascinert av. At dei går nøyaktig inn i rytmene, i konsentrasjonen, i krafta og hentar inspirasjonen frå norsk folkekultur og natur. 

Bjarne Kvinnsland
Komponist

Sjå trailer frå SKAUT med talent frå FRIKAR X over

Det har hjelpt meg å vekse som person og som dansar

Sigyn Åsa Sætereng
Talent i FRIKAR X

Talent Norge-Intervju med Hallgrim Hansegård

Fortell litt om talentutviklingsmodellen deres, hvilke erfaringer dere har gjort dere og hva du mener har fungert desidert best hittil?

Til forskjell fra tradisjonelle mentorprogram har vi i FRIKAR X dyrka et fellesskap der talenta kan oppleve tilhørighet som gir grunnlag for både individuell og kollektiv talentutvikling. De får velrennomerte ressurspersoner fra utlandet som ellers ikke hadde hadde undervist i Norge, og de forventes å bidra i utviklinga av kunstneriske uttrykk i møtet mellom norsk folkedans og andre sjangre. 

Vi gir talenta oppfølging i tre år slik at de får kontinuitet i et trygt miljø der det er lov å prøve og feile. De fleste samlingene skjer i FRIKAR-SMIA i Valdres som er spesialtilpassa dans, akrobatikk, film og musikk, og danserne bor også sammen.  En del aktiviteter skjer også i Oslo og på nettet. 

FRIKAR X har også stått bak de tre produksjonene SLEPP, Draumefangaren og SKAUT som har mottatt veldig gode kritikker. Her har de profesjonelle talenta fått lønna arbeid og mer scenisk erfaring i verk som er skapt for dem. Det jeg som programansvarlig og talenta sjøl er aller mest fornøyd med er kombinasjonen av internasjonale koreografer, kreative dypdykk i folkedansen og et treningsmiljø å vokse i. 

 

Dere skal lyse ut prøvedans denne måneden – fortell gjerne litt mer om prosessen og hvordan utvelgelsen foregår. Hva dere ser etter for eksempel.

For den neste tre års perioden vil vi fokusere spesielt på "frigjørende kraft i tidlaus dans" som en sjangeruavhengig verdi. Vi jobber med å få inn dansekunstnere og musikere på topp, internasjonalt nivå innen folkedans, samtidsdans, house, sjamanistisk musikk, vikingbryting og filmskaping for å nevne noe. Et eksempel på instruktør er Lali Ayguade som har bakgrunn fra Hofesch Schechter Company, Akram Khan Company og La Veronal. 

For å skape et så inspirerende miljø som mulig vil vi ha en grundig utvelgelse for å finne de talenta som også er interessert i å investere tid til fellesskapet. Vi setter 4 september som frist for å sende inn video av soloarbeid og motivasjonsbrev. Pga koronakrisa velger vi deretter ut bare 12 som får delta på et variert og morsomt fem dagers verksted i Valdres 21-25 september. Etter det får seks talent være med videre i programmet sammen med ni som har igjen et år av sin treårsperiode. I 2021 får vi altså inn ni nye. Vi ser etter utdanna bevegelseskunstnere som vil være del av et fellesskap for å ta ut potensialet sitt og som er nysgjerrige på suggererende rytmer og uttrykk. 

 

Vil det gjøres noen endringer i programmet når dere nå viderefører samarbeidet med Talent Norge? 

Vi har hatt to programmer for bevegelseskunst og scenisk folkedans, men det har vist seg at talenta mest ønsker fellessamlinger pga utbyttet i møtene. Bevegelseskunstnerne og folkedanserne har også vist at de har mestret de ulike felta betre enn jeg forventa før programmet. Derfor søker vi både folkedansere og andre bevegelseskunstnere til å delta i felles talentutvikling. Vi har også planlagt å jobbe med med film som uttrykk, blant anna fordi korte formater er nyttige i talentutvikling og for å gi talenta kunnskapen til å uttrykke seg på høyt nivå under pandemier og mangel på levende publikum. Vi har også tatt med oss lærdom om hvordan vi best mulig kan tilrettelegge for talentutvikling i en travel frilanshverdag. F.eks vil vi dekke reisene talenta har til samlingene og vi vil gjennomføre flere nettbaserte treninger og samtaler for at de som er på oppdrag lettere kan ta del i fellesskapet. 

Hvordan har dere tilpasset FRIKAR X-programmet under korona? Norgesturneen med SKAUT som har talent fra FRIKAR X blei stoppa pga korona. Draumefangaren i sommer ble også avlyst, men vi arrangerer det igjen i 2021. Vi har blant anna starta med ukentlige treningstilbud og enkelte samtaler med talenta på nettet. De lærer mye av hverandre og er veldig flinke til å bruke plattformene våre. Vi har fått innspill fra talenta på tilrettelegging for korona som har endra litt på planlegginga vår framover. Fra slutten av mai har vi hatt fysiske samlinger med fysisk avstand.

SAMARBEIDSPARTNARANE VÅRE

Me er utruleg glade for å ha gode samarbeidspartnarar i ryggen som me deler verdiar med: 

 • Talent Norge
 • Sparebankstiftelsen DNB
 • Anders Jahres Humanitære Stiftelse
 • Ginstfonden for unge