Halling Elite hausten 2020

Bli ein frikar!

Her får ein lære seg det som skal til for å bli ein ekte frikar. Kva med å lære snuskværna, kvednekallen og myretrillkast?

Dette kurset tiltenkt dei som har dansa halling ei stund og som ynskjer å lære seg dei mest avanserte trinna innanfor sjangeren. På kurset legg vi særleg vekt på utvikling av stormotorikk, rytmekjensle og bevegelsesglede. Kurset byggjar vidare på grunnleggjande teknikk. 

FRIKAR sitt motto "Free yourself" fargar undervisninga som utfordrar kvar enkelt til å krysse sine eigne mentale og fysiske grenser.

Fleire tidlegare FRIKAR-elevar har blitt kåra til landets beste hallingdansarar. Til dømes Ådne R. G. Kolbjørnshus som vart Norgesmeister i 2014 og 2018, og Anita Vika Langødegård som har studert moderne dans og i dag jobbar ho fulltid som profesjonell dansar.

Vi samarbeider med Folkemusikk Ung og oppmuntar våre elever til å delta på halling med Folkemusikk Ung på museet dei dagane det er hallingtimer for denne aldersgruppa.

Kontakt Ann-Merete på ceo@frikar.com for spørjemål eller om det problem med betalingsfunksjonen.

Meld deg på kurset

Sjekk ut den fine Gaupe-dansen på ei tidlegare juleavslutning!