Kurs

Barnedans 3-5 år hausten 2020
Les meir og ting no
Ballett 6-11 år hausten 2020
Les meir og ting no
Akrodans hausten 2020
Les meir og ting no
Halling Jr hausten 2020
Les meir og ting no
Halling Elite hausten 2020
Les meir og ting no
Akrobatikk 5-8 år hausten 2020
Les meir og ting no
Akrobatikk 9-12 år hausten 2020
Les meir og ting no
Akrobatikk Elite hausten 2020
Les meir og ting no
Undervisning med frigjerande kraft!

I 2012 starta FRIKAR-Akademiet å undervise born og ungdommar i FRIKAR-SMIA. Me legg vekt på å skapa læringssituasjonar der du kan fri deg sjølv frå fysiske og mentale  sperrer. Me forsøker å gje deg sjansen til å bli modig, leiken og skapande i all undervisninga vår. 

Me tilbyr klasser fleire gonger i veka innan ulike sjangrar, men det går også an å bruke FRIKAR-Akademiet som eit supplement for ivrige elevar ved dei kommunale kulturskulane. 

Dei eldre elevane vil bli tilbudt å opptre saman med dei profesjonelle dansarane i FRIKAR under Draumefangaren 22.-25. og 28.-31 juli 2021. 

Påmelding skjer her på frikar.com under det enkelte produktet. Du treng ikkje vera logga inn på PayPal for å betale. Har du spørsmål kan du ta kontakt med dagleg leiar Ann-Merete Haraldsen Lund på ceo@frikar.com. 

God trening!