Barnedans 3-5 år våren 2021

Dansemoro!

FRIKAR ynskjer å gje dei minste eit tilbod kor dei kan bli glade i dans og grunnleggjande leikar ein seinare kan byggje vidare på.

Barnedans er ein tilrettelagt time for dei mellom 3-5 år. Her vil barna få ein trygg utforsking av dansen gjennom lekbaserte øvingar som opparbeider rytme, dynamikk, og nokre dansetekniske ferdigheter gjennom motorisk tilpassa øvingar.

Timen har fokus på danseglede og vi blandar musikkutrykk tilpasset alderen.

Kontakt Trond på trond@frikar.com for spørsmål. Når du melder deg på legg du til kursa i handlekorga. Der blir du ikkje sendt til betaling, men du får ein epost som stadfestar påmeldinga, og så sender me oppmoding til å betale på VIPPS. 

Alle deltakarar har ein uforpliktande trening i veke 2-4. 

Kurset vert avslutta med ei forestilling i FRIKAR-SMIA der foreldra får sjå kva borna tilslutta Akademiet har gjort i løpet av semesteret. 

PS: Foreldre er med på treninga til borna kjenner seg trygge - då kan ein gjerne vente i gangen eller nytte treningssenteret. 

Meld deg på kurset