Gaupe halling vår 2020

Bli ein frikar!

Her får ein lære seg det som skal til for å bli ein ekte frikar. Kva med å lære snuskværna, kvednekallen og myretrillkast?

Me legg særleg vekt på utvikling av teknikk og uttrykk, musikalitet og akrobatikk. Me lagar òg saftige koreografiar. På dette kurset lærer me halling og akrobatikk akrobatikk på golv og air-track

Av alle kursa våre gir GAUPE halling størst moglegheiter til å kunne opptre, konkurrere og få delta på spanande turar. 

FRIKAR sitt motto "Free yourself" fargar undervisninga som utfordrar kvar enkelt til å krysse sine eigne mentale og fysiske grenser.

OBS! :Me samarbeider med Folkemusikk Ung, derfor oppmuntrer me våre elever til å delta på halling med Folkemusikk ung på museet dei onsdagene det er halling timer for denne aldersgruppa der og det vert da ikke halling timer på SMIA desse onsdagene, slik at det vert 10 treninger i FRIKAR SMIA tilsaman.

Datoer da det er trening på Folkemusikk ung som Gaupe elever kan vera med på og det da ikke vert halling på FRIKAR SMIA for dei:

05.02

11.03

15.04

13.05

 

 

Meld deg på kurset

Sjekk ut den fine Gaupe-dansen på juleavslutninga vår!